AURIN-e hoş geldiňiz

Biz hakda

about

Hangzhou Aurin Termoelektrik materiallarynda, termoelektrik modullarynda, generatorlarynda we ýokary derejeli mikro modullarda we ýöriteleşdirilen modullarda ökde hünärmen bolan 2007-nji ýylda döredildi.Şereket, Zhejiang welaýaty bilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana gözleg merkezini guran dünýäde birinji derejeli termiki şekillendiriş synag enjamlaryna eýedir.Şereket, termoelektrik ugurlarynda birnäçe tehniki patentlere eýe bolan önümi ösdürmegiň güýçli mümkinçiliklerine eýedir.

14 ýyldan gowrak esaslanýarHangzhou Aurin-den tehnologiýa toplamak we üznüksiz täzelik, Zhejiang Aurin termoelektrik modulynyň täze ösen önümçilik liniýalaryny üstünlikli döretdi.Zhejiang Aurin, Huzhou şäheriniň Xinshi senagat etraby, Týanxin ýolunyň 15-nji ýerinde, ösümlik meýdany 4000 inedördül metr.Şençzhenen şäherindäki hünärmen tehniki toparyna we laboratoriýa bil baglap, termoelektrik modulyny ulanmagyň iň oňat çözgütlerini hödürleýäris.Önümlerimiz lukmançylyk enjamlarynda, optiki aragatnaşykda, howa giňişliginde, awtoulagda we ş.m. giňden ulanylýar. Termoelektrik modullarynyň täze ulanylyşyny giňeltmäge üns berýäris.

about

about

Maşyn

about

Maşyn

about

Maşyn

about

about