AURIN-e hoş geldiňiz

Habarlar

 • 2021-nji ýylyň 6-8-nji dekabry aralygynda wirtual tejribe

  Wirtual tejribe, göni ýaýlymda, öňünden ýazylan we talap edilýän ylmy sapaklar bilen dünýädäki gatnaşyjylara ajaýyp ýygnak mazmunyny getirer.Şeýle hem, wirtual gatnaşyjylar noýabr hepdesinde Boston tejribesinden saýlanan aýratyn gepleşikleriň we sessiýalaryň göni ýaýlymyny görüp bilerler ...
  Koprak oka
 • 2021 MARS Güýz ýygnagy Kagyz çagyrýar

  Simpozium BI01-Materiallar jemgyýeti üçin açyk çeşme giriş okuw kitabyny döretmek Materiallar jemgyýeti, dersimizi girizmek üçin açyk giriş kitaby bolmadyk ylymda az sanlylardan biridir.Bu simpoziumda bu zerurlygy çözmek we e ...
  Koprak oka
 • The 23rd China International Optoelectronic Exposition

  23-nji Hytaý halkara optoelektron sergisi

  CIOE 2021 (23-nji Hytaý Halkara Optoelektroniki Ekspozisiýa), dünýäniň iň esasy optoelektron sergisi hökmünde 2021-nji ýylyň 1-3-nji sentýabryna çenli Şençzhenen Bütindünýä Sergi we Konwensiýa Merkezinde geçiriler.
  Koprak oka
 • Aurin has been granted two patents in April, 2021.

  Aurine 2021-nji ýylyň aprelinde iki patent berildi.

  Aurine 2021-nji ýylyň aprelinde iki patent berildi. Aurin çözgütleri iň talap edilýän takyk programmalarda ulanylýar.Bütin dünýäde dürli pudaklaryň köpüsini üpjün edýäris we önümlerimizde dürli önümler ulanylýar.Bu bellikdäki tehnologiýalar hökmünde ...
  Koprak oka
 • What are the differences between n-type and p-type semiconductors?

  N görnüşli we p görnüşli ýarymgeçirijileriň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Ondarymgeçiriji sowadyjy çip durmuşymyzda giňden ulanylýar.Bazarda ýarymgeçiriji sowadyjy çipiň köp görnüşi bar.Bu gün size n görnüşli ýarymgeçiriji bilen p görnüşli ýarymgeçirijiniň arasyndaky tapawudy düşündireris.Hangzhou ýarymgeçiriji sowadyjy film bilen tanyşdyralyň ...
  Koprak oka