AURIN-e hoş geldiňiz

PCR seriýasy

  • Thermal cycle thermoelectric module series

    Malylylyk sikli termoelektrik modul seriýasy

    Malylylyk welosiped sürmek termoelektrik moduly seriýasy, welosiped sürüş programmalary üçin ýörite döredildi.Malylylyk welosiped sürmek, Peltier sowadyjysyny fiziki streslere sezewar edýär, sebäbi modul ýyladyşdan sowadyşa geçýär we bu adaty TEC-iň işleýiş möhletini ep-esli azaldyp biler.Malylylyk tigir sürmek üçin amatlylaşdyrylan intensiw synag, “Ferrotec” -iň 70-nji ýylylyk welosiped TEC-leriniň termiki welosiped sürüş möhletini ep-esli uzaklaşdyrýandygyny görkezdi.Bu “Peltier” sowadyjylaryny ulanýan adaty programmalarda gurallar, çillerler, PCR enjamlary, termiki welosipedler we analizatorlar bar.