AURIN-e hoş geldiňiz

TE Ingot we Pelletler

  • TE ingot and pellets-The BiTe-P/N-1thermoelectric ingot

    TE ingot we pelletler - BiTe-P / N-1thermoelektrik ingot

    BiTe-P / N-1thermoelektrik ingot, Bi, Sb, Te, Se, ýörite doping we täsin kristallaşdyryş amallarymyz bilen Termonamik tarapyndan ösdürilýär.Bi-Te esasly termoelektrik ingot, sowadyş we ýyladyş programmalary we ýylylygy elektrik toguna öwürmek üçin termoelektrik modullaryny öndürmek üçin ulanylýar.Umuman alanyňda, üstünlik derejesiZT p görnüşli we n görnüşli ingotlarymyz 300K-den 1-den uly we gowy aýratynlyk köp sanly müşderini özüne çekýär.Şol bir wagtyň özünde, ýokary öndürijilikli we ygtybarly Peltier sowadyş we güýç öndürmek modullaryny öndürmek üçin burç daşyny üpjün edip, oňat mehaniki güýç we ýokary durnuklylyk bilen üpjün edilýär.Pelletlerimizi Temp, 0.2X0.2X0.2MM-de kesip bolýar.tapawut 74 reach ýetip biler.