AURIN-e hoş geldiňiz

Malylylyk sowadyş ulgamy

  • Thermal cooling system-Gas liquid thermoelectric cooling / heating unit

    Malylylyk sowadyş ulgamy-Gaz suwuk termoelektrik sowadyş / ýyladyş bölümi

    Bu ýerde girizilen ulgam, 170 watt sowadyjy güýji bolan “Air to Liquid” görnüşli termoelektrik sowadyjy / ýyladyş enjamy bolup, aýlanylýan suwy ýa-da suwuklygy sowatmak ýa-da gyzdyrmak üçin termoelektrik modullarynyň ýylylyk ýaýramagy üçin janköýerler bilen ýylylyk çüýşesini ulanýarys.Gurluş aýlanylýan suwuklygy sowatmak ýa-da gyzdyrmak üçin niýetlenendir.2 litr suwy 25 ˚C-den 1 ˚C çenli bir sagadyň dowamynda sowadyp biler, şeýle hem suwy 100 ˚C çenli gyzdyrmak üçin hem ulanyp bolar.Performanceokary öndürijilikli TEHC seriýaly termoelektrik sowadyş modullarymyz bilen gurlan enjam has ýokary öndürijiligi görkezýär.170 Wt termoelektrik sowadyjy / ýyladyş birligi 24 VDC-de 11 tok bilen çekilýär.Gyzyl sim polo positiveitel we gara negatiwlere birikdirilende, sowadyş re iniminde, polýarlyk tersine bolsa, ýyladyş tertibinde.