AURIN-e hoş geldiňiz

TMC mikro seriýasy

  • TMC Micro Series Laser Diode

    TMC mikro seriýaly lazer diody

    Esasan optiki aragatnaşygyň lazer diody üçin mikro modullar kiçi ýylylyk siňdirilişinde ownuk bölekleriň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin iň oňat moduldyr.

    Mikro modullarymyzyň iň ýokary hilli we netijeliligine buýsanýarys, sebäbi elementler dünýädäki iň ýokary öndürijilikli gyzgyn materialdan ýasalýar we ähli mikro modullar awtomatiki robotlar tarapyndan ýygnalýar.

    Custörite dizaýnlar bar.Uly tejribämiziň esasynda iň amatly dizaýny teklip edip bileris.